ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١. تیرێژ کە بە ڕۆژ و پێل بە دەریا دریا
format_size more_horiz
تیرێژ کە بە ڕۆژ و پێل بە دەریا دریا
لەو ڕۆژەوە گوڵ پێکەنی بولبول گریا
خوا نووسی لە چارەی ڕەشی ئێمەش بەشمان
ژینێکی هەژاری پڕ لە خۆزیا و بریا
آن روز که توسن فلک زین کردند
و آرایش مشتری و پروین کردند
این بود نصیب ما ز دیوان قضا
دردی و غمی، قسمت ما این کردند
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.