ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٢٢. خەم بۆچی لە سەر بوون و نەبوون دادەگری؟
format_size more_horiz

خەم بۆچی لە سەر بوون و نەبوون دادەگری؟

دوا ڕۆژ چیە کەی دێ؟ چتە وا بۆی دەگری؟

مەی فڕکە! مەترسێ بە قەرز، نازانی

نێوانی هەناسەیەک دەژی یان دەمری؟

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه؟
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه؟
پرکن قدح باده! که معلومم نیست
کاین دم که فروبرم برآرم یا نه
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.