ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٣. مەیگێڕ دەوەرە بەخێری چاوی کاڵت
format_size more_horiz

مەیگێڕ دەوەرە بەخێری چاوی کاڵت

دڵ تینووە جەرگم ڕەشە چەشنی خاڵت

وا تۆبە بەسەر یەکا شکا وەک پرچت

بۆم تێکە مەیەک لە ڕەنگی کوڵمی ئاڵت

برخيز و بده باده! چه جای سخن است؟
كامشب دهن تنگ تو روزی من است
ما را چو رخ خويش می گلگون ده
كاين توبهٔ من چو زلف تو پُر شكن است
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.