ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٤١. ڕۆزی و تەمەنت پتر بکەی، ناتوانی
format_size more_horiz

ڕۆزی و تەمەنت پتر بکەی، ناتوانی

بۆ زۆر و کەمیش پەرۆش و سەرگەردانی

زۆر دەستەوەسانیت و بزۆزیشی بە دەم

ئاواتی دڵت لە مێو بکەی نازانی

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد
کار من و تو چنانکه رای من و تست
از موم به دست خویش هم نتوان کرد
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.