ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
۱۴۸. ئۆخەی کە نەما باوی خەیاڵی خاڵی
format_size more_horiz

ئۆخەی کە نەما باوی خەیاڵی خاڵی

مەیگێڕێ دەبینمەوە بە بادەی ئاڵی

گێرەی ڕەمەزان بەربوو، ئەوا جێژن هات

دەم بێنی لە دەم گا و کەران ڕاماڵی

عید آمد و کارها نکو خواهد کرد
ساقی می لعل در سبو خواهد کرد
افسار نماز و پوزه‌بند روزه
عید از سر این خران فرو خواهد کرد
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.