ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٥. هاتوومە جیهان چم بە چ کرد؟ تێ گەی: هیچ
format_size more_horiz

هاتوومە جیهان چم بە چ کرد؟ تێ گەی: هیچ

هەر بنج و بناوانی جیهان دەرخەی: هیچ!

ڕووناکیدەرم، شەمم، کە فووم لێ کەی: هیچ

نەینۆکی دەسی جەمم، لە بەردم دەی: هیچ!

بنگر ز جهان چه طرْف بربستم؟ هیچ!
وز حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ!
شمع طربم، ولی چو بنشستم، هیچ!
من جام جمم، ولی چو بشکستم، هیچ!
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.