ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٥٣. زستانی ژیانە وا قەلی مەرگە قڕی
format_size more_horiz

زستانی ژیانە وا قەلی مەرگە قڕی

پیری مڵەیەک بوو ڕەگی لاویمی بڕی

باڵداری جوانیم لە لکی ئاواتم

هاوارە لە من چ زوو بە زوو نیشت و فڕی

افسوس که نامه جوانی طی شد
و آن تازه بهار زندگانی دی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب
افسوس ندانم که کی آمد کی شد
ئەفسووس! تۆماری جوانیمان تەی بوو،
بەهاری تازەی شادیمان «دەی» بوو،
ئەو مەلە مەستەی جوانیی بوو ناوی،
هەی داد، نەمزانی کەی هات و کەی چوو،
«گۆران»
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.