ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٥٩. گۆیا لە بەهەشت مشە و فشەی خۆراکە
format_size more_horiz

گۆیا لە بەهەشت مشە و فشەی خۆراکە

هوری و کوڕ و هەنگوین و شەڕابی پاکە

بۆم تێکە بە یادی کۆنە قەرزان مەیگێڕ

ئەم دەنگی دەهۆڵە تا لە دوور بێ خۆشە

گویند کسان بهشت با حور خوش است
من میگویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.