ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٦٠. لێم بۆتە مەتەڵ: بەهەشتە، جێگەی حوورە
format_size more_horiz

لێم بۆتە مەتەڵ: بەهەشتە، جێگەی حوورە

هەنگوێن و کەرە و شیر و مەی و کافوورە

با ئێمە بە مەی لێرە بەهەشتێ ساز دەین

تا پیاوی هەژار دەگاتە بەغدا، دوورە

گویند بهشت و حور و کوثر باشد
جوی می و شیر و شهد و شکر باشد
پر کن قدح باده و بر دستم نه
نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.