ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٩١. مەیگێڕ وەرە بۆم تێکە ئەوا نیوە شەوە
format_size more_horiz

مەیگێڕ وەرە بۆم تێکە ئەوا نیوە شەوە

بەس بیرێ لە مزگەوت و کەنشتان بکەوە

دڵتەنگی جەهەندەمی و بە ئاواتی بەهەشت؟

دایناوە خودا کوێندەری، بەس لێکی دەوە

تا کی ز چراغ مسجد و دود کنشت؟
تا کی ز زیان دوزخ و سود بهشت؟
رو بر سر لوح بین که استاد قضا
اندر ازل آنچه بودنی بود، نوشت
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.