ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٩٢. دڵتەنگی مەرگ نابێ ئەوەی لێزانە
format_size more_horiz

دڵتەنگی مەرگ نابێ ئەوەی لێزانە

ئەم مانەوەمان وچانی ڕاگوێزانە

تێر سەیری گوڵت نەکردووە بوویتەوە گڵ

لە شوێن گوڵە نەورۆزە گەڵاڕێزانە

آن ذات که پرورده اسرار بود
از مرگ نیندیشد و هشیار بود
تیمار همی خوری که در خاک شوم
در خاک یکی شود که در نار بود
سنایی غزنوی
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.