ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٩٧. ھەر بێنەبەرە و ھەڵخول و ھاتوچۆیە
format_size more_horiz

ھەر بێنەبەرە و ھەڵخول و ھاتوچۆیە

گوێ هەڵخە هەموو دەنگی بژی و ڕۆڕۆیە

خەرمانی ژیانە سوورە، گەردوون سەرکار

ڕۆ کردن و پێوانی مەیە لەو کۆیە

آرند یکی و دیگری بربایند
بر هیچ کسی راز همی نگشایند
ما را ز قضا جز این قدر ننمایند
پیمانه عمر ما است می‌پیمایند
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.