ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
۲۰۹. بایی مەبە بە ژیان و کەمێ ڕامێنە
format_size more_horiz

بایی مەبە بە ژیان و کەمێ ڕامێنە

زۆری وەکوو تۆ ئێستە سەتی لە شوێنە

دڵخۆش بە هەتا ماوی، مەرگ وا لە کەمین

تا تۆش نەڕفێنراوی بەشت بڕفێنە

بر چشم تو عالم ارچه می‌آرایند
مگرای بدان که عاقلان نگرایند
بسیار چو تو روند و بسیار آیند
بربای نصیب خویش کت بربایند
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.