ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
۲۱۶. ئەم بوون و ژیانەی هەیە چۆن ڕووی داوە؟
format_size more_horiz

ئەم بوون و ژیانەی هەیە چۆن ڕووی داوە؟

ئەنجامی چیە و بۆ چیە، چی بە دواوە؟

هیچ کەس نەبووە و نیشە بە ڕاست بیزانێ

هەرکەس بە خەیاڵ شتێکی بۆ هەڵداوە

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
کس نیست که این گوهر تحقیق نسفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتند
ز آنروی که هست کس نمیداند گفت
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.