ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٢. سەرخۆش بە بە مەی، لە سەر دەراوێژە کەسەر
format_size more_horiz

سەرخۆش بە بە مەی، لە سەر دەراوێژە کەسەر

ئەم کورتە ژیانە ڕێی خەمانی مەخە بەر

بەس گێژ و نەزان و هێڕ بە، خۆ تۆ زێڕ نی

ژێر خاک بکرێی، دووبارە بت هێننەوە دەر

زان پیش که بر سرت شبیخون آرند
فرمای که تا باده گلگون آرند
تو زر نی ای غافل نادان که ترا
در خاک نهند و باز بیرون آرند
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.