ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٢٨. کێ ڕەنجی ژیان دەکێشێ ئازایە کوڕه
format_size more_horiz

کێ ڕەنجی ژیان دەکێشێ ئازایە کوڕه

بارانی لە زیندانی سەدەف دایە، دوڕە

پیاو بۆ خۆ بمێنێ ماڵی دنیاشی دەبێ

پێوانە هەلێک بەتاڵە زۆر جاری پڕە

از رنج کشیدن آدمی حر گردد
قطره چو کشد حبس صدف در گردد
گر مال نماند سر بماناد به جای
پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.