ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٥. مەی بیرەوەری چاخی جوانی خۆمە
format_size more_horiz

مەی بیرەوەری چاخی جوانی خۆمە

هاوڕاز و گلەی ڕۆژ و شەوانی خۆمە

ئاڵە وەکوو چاوەکەم لە دووری یاران

تاڵە و بەلەزەت وەکوو ژیانی خۆمە

امروز که نوبت جوانی من است
می نوشم از آن که کامرانی من است
عیبم مکنید گرچه تلخ است، خوش است
تلخ است از آن که زندگانی من است
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.