ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٦. مردووی بەرە مەیخانە ڕوحی تێدایە
format_size more_horiz

مردووی بەرە مەیخانە ڕوحی تێدایە

ئەو بۆنی لە مەی دێ نەفەسی عیسایە

دەرخۆنە کە دەخرێتە سەری کووپەی مەی

تاجی سەری سەد کاوس و جەم هێژایە

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به
وز هرچه نه می طریق بیرون شو به
در دست به از تخت فریدون صد بار
خشت سر خم ز ملک کیخسرو به
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.