ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٨. خۆڵی لەشەکەم بە تایبەتی خڕ کەنەوە
format_size more_horiz

خۆڵی لەشەکەم بە تایبەتی خڕ کەنەوە

مەی لێ بدەن و باشی تەڕ و بڕ کەنەوە

خشتێکی بپێژن لەمە، بەڵکوو جارێک

مەیخانە کەلێنێکی بەمن پڕ کەنەوە

گر یار منید ترک طامات کنید
غم‌های مرا به می مکافات کنید
چون در گذرم، ز خاک من خشت زنید
در رخنهٔ دیوار خرابات کنید
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.