ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٣٩. چیتە لە گەڵ ئەم جیهانە کەوتوویە ملە؟
format_size more_horiz

چیتە لە گەڵ ئەم جیهانە کەوتوویە ملە؟

بایی، کە دەڵێن بەختەوەرە و جێگە زلە؟

کەم پاڵ دەوە، ڕەشماڵی لەشت تێک دەتەپێ

ئەستوندەکی کرمۆڵە پەت و سنگی شلە

گر شاخ بقا ز بیخ بختت رست است
ور بر تن تو عمر لباسی چست است
در خیمه تن که سایبانی‌ست ترا
هان تکیه مکن که چارمیخش سست است
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.