ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٤٣. مەیخانە دەگەڵ هەمدڵ و هەمدەم خۆشە
format_size more_horiz

مەیخانە دەگەڵ هەمدڵ و هەمدەم خۆشە

دەم بۆ دەم و دەستێ بەری بۆ مەم خۆشە

زگ کووپە نییە، لە مەی جمەی بێ دەم و ژەم

بۆ لەمپەری خەم، دەم دەم و کەم کەم خۆشە

گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخی خندان خور
بسیار مخور، ورد مکن، فاش مساز
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.