ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٤٤. دۆستێکی بەڕاستی خەمڕەوێنمانە، مەیە
format_size more_horiz

دۆستێکی بەڕاستی خەمڕەوێنمانە، مەیە

ئیتر هەموو دۆستایەتی دنیا گەمەیە

چاخی گوڵ و یارێکی گوڵندام و مەیەک

ڕابوێری بە دڵ دەمێک، ژیان هەر ئەمەیە

می نوش که عمر جاودانی اینست
خود حاصلت از دور جوانی اینست
هنگام گل و باده و یاران سرمست
خوش باش دمی که زندگانی اینست
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.