ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٤٨. پیرم و ئەوەتەی لەبیرمە، ژینم تاڵە
format_size more_horiz

پیرم و ئەوەتەی لەبیرمە، ژینم تاڵە

هەر خۆزگە بە پارە و، گلەیی لەم ساڵە

لەمنت کەوێ مردن دەیەوێم، های مەیگێڕ

دواکۆچە دەفریام خە دوامین پیاڵە!

تا کی غم آن خورم کزین چرخ کهُن
احوال مرا نه سر پدید است نه بن
زان پیش که رخت از این سراپرده برم
ساقی بده آن می! که هم این است سخُن
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.