ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٦. جارێکی بە مەستی عەڕەبێکی پێخواس
format_size more_horiz

جارێکی بە مەستی عەڕەبێکی پێخواس

نەیزانی لە لۆکی هەمزە ڕاساوە بە داس

مەی بۆیە حەرام کراوە، سا سەیری کەن

کورد بۆیە دەڵێ لە هەمزە چی داوە هەباس؟!

ایزد به بهشت وعده با ما می کرد
اندر دو جهان حرام می را کی کرد؟
مردی به عرب اشتر حمزه پی کرد
پیغمبر ما حرام می بر وی کرد!
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.