ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٣٠. خەو بەسیە بەیانە هەستە چاوکاڵی شەپاڵ
format_size more_horiz

خەو بەسیە بەیانە هەستە چاوکاڵی شەپاڵ

گفتێکی شیرین بکە مەزەی بادەی تاڵ

کاروانی ژیان دەئاژوێ ڕوو بە نەمان

هاکا من و تۆش دەبینەوە خەون و خەیاڵ

وقت سحر است خیز ای مایه ناز
نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز
کانها که بجایند نپایند بسی
و آنها که شدند کس نمیاید باز
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.