ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
۳۳. کوا مەی؟ بڕەوێ خەم و خەیاڵ و خەوەکەم
format_size more_horiz

کوا مەی؟ بڕەوێ خەم و خەیاڵ و خەوەکەم

وا ڕوو بە مەرگ گلۆر دەبێ ڕەوڕەوەکەم

ئەو خشتی لە خاکی من دەی بێژن

نێزیکە بچێتە چینی خانووی نەوەکەم

خوش باش که غصه بیکران خواهد بود
بر چرخ قران اختران خواهد بود
خشتی که ز قالب تو خواهندزدن
ایوان سرای دیگران خواهد بود
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.