ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
۴۶. هاتن بە دەسی خۆم نەبوو هێنایانم
format_size more_horiz

هاتن بە دەسی خۆم نەبوو هێنایانم

دەرچوونە دەریش چۆن و کەیە؟ نازانم

سەد خۆزگە نەهاتبام، نەچووبام، نەببام

لەم گێرە و کێشەدا ڕەحەت با گیانم

گر آمدنم به خود بدی نامدمی
ور نیز شدن به من بدی کی شدمی
به زان نبدی که اندر این دیر خراب
نه آمدمی نه شدمی نه بدمی
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.