ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٦٠. ئەم جارە پەڵاسی شەرم و دین پارە دەکەم
format_size more_horiz

ئەم جارە پەڵاسی شەرم و دین پارە دەکەم

ئەم دەردی هەژارییەم بە مەی چارە دەکەم

سێ بەردە دەنێمە مستی بیری پیرم

کیژی ڕەزی ڕووسووری ترێ مارە دەکەم

امشب می جام یک‌مَنی خواهم‌ کرد
خود را به دو جام می غنی خواهم‌ کرد
اول سه طلاق عقل و دین خواهم ‌داد
پس دختر رز را به زنی خواهم‌ کرد
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.