ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٨٠. هەڵسە بەسە پیش خواردن و مل کز کردن
format_size more_horiz

هەڵسە بەسە پیش خواردن و مل کز کردن

مەی تێکە بخۆین لە باتی خەم بۆ مردن

ئاکاری جیهان ئەگەر وەفای تێدا با

نۆرەت نەدەهات لەوانی زوو ڕابردن

برخیز و مخور غم جهان گذران
بنشین و دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.