ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٨٤. شادی لەمەڕایە پنجی خەم خۆمانین
format_size more_horiz

شادی لەمەڕایە پنجی خەم خۆمانین

هۆی زۆر و کەمی ڕەوا و ستەم خۆمانین

ڕاستی و بەزەیی و بەرز و نزم بوون ئێمەین

قاشوولکە شکاو و جامی جەم خۆمانین

ماییم که اصل شادی و کان غمیم
سرمایه‌ی دادیم و نهاد ستمیم
پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم
آئینه‌ی زنگ خورده و جام جمیم
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.