ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٨٧. مانگی ڕەمەزان نزیکە و پێمان ئێژن
format_size more_horiz

مانگی ڕەمەزان نزیکە و پێمان ئێژن

مەی هەرچی هەیە بڕێژن و مەیچێژن

من هێندە دەخۆمەوە لە کلکەی شابان

مەست و کەلەلا بۆی دەکەوم تا جێژن

گویند که ماه رمضان گشت پدید
من بعد به گرد باده نتوان گردید
در آخر شعبان بخورم چندان می
کاندر رمضان مست بیفتم تا عید!
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.