ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٩٩. ھەر خۆڵێ کە دیت چ زۆر چ تۆزکاڵێ بوو
format_size more_horiz

ھەر خۆڵێ کە دیت چ زۆر چ تۆزکاڵێ بوو

کێلگەردن و کوڵمەسوور و چاوکاڵێ بوو

شەرمێ بکە تۆزی دەتەکێنی بەرگت

ئەو تۆزە گڵی ڕوومەتی لێوئاڵێ بوو

هر ذره که در خاک زمینی بوده است
پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است
گرد از رخ نازنین به آزرم فشان
کانهم رخ خوب نازنینی بوده است
بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.