ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
۲۷. چخۆشە پاشی ئەم تۆرانە سازان
format_size more_horiz

چخۆشە پاشی ئەم تۆرانە سازان

چشیرینە وتەی راز و نیازان

بەسم بێ جەزرەبەی شەوگاری دوریت

پتر مەی هەنجنە جەرگم بەنازان

بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.