ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٤. هروژمیان کردە دڵ تیپی مژۆڵت
format_size more_horiz

هروژمیان کردە دڵ تیپی مژۆڵت

بە خوێن پاراو کرا جێ ژوانی چۆڵت

دەسی دڵ بگرە خوێن ڕێژی هەتاکەی؟

بەزێکت بێ بە دڵداری کڵۆڵت

بیر و ڕای خۆتان سەبارەت بەو شێعرە بنووسن.