ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی
مەولەوی
ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
note_add
١. ئاخ فەڵەک جەدەس کەچ ڕەفتاریی تۆ
٢. ئازیز بێ مەیلیت زیندەگیم تاڵ کەرد
٣. ئازیز فیراقت دڵ کەردەن وە هوون
٤. ئامان هامسەران دەردم کارییەن
٥. ئاینەی زهوور سیفات غەیبی
٦. ئیشارەی دیدەی نیگای پڕ هەیبەت
٧. ئیمشەو دیارەن دەردم کارییەن
٨. ئیمشەو وە کەردەش دڵ بێ پەردە بی
٩. ئەر سەد نامت نەقش تۆی زەمیرمەن
١٠. ئەڵعەجەب دیدەم عەجەب یە چێشەن
١١. ئەڵماس ناوەک مەودای حەجەرسوم
١٢. ئەی هۆ چەن سەر چنگ چەرخ چەپ وەردم
١٣. با «قُلتُ» نەوێ لە کەلامتا
١٤. بڵێسەی ئاهیر نە دەروون خێزان
١٥. بەهەشت باقی دین دڵبەرەن
١٦. تاقی خانەقای دڵ پڕ وەلوەلەن
١٧. تۆی دەروون وە نێش زامان خەتەر
١٨. تەسکین دڵەی پڕ جە خارەکەم
١٩. تەڵاکەی جەمین قاڵ بۆتەی عەشق
٢٠. جە قەهقەهەی ڕەعد مینای هەور تار
٢١. جەمین ڕەشک جام جەم نمای جەمشێد
٢٢. حوققەی خەزێنەی تەجەللای زاتی
٢٣. خاڵۆی تەسکین بەخش دڵەی پڕ دەردم
٢٤. خاڵۆی سەردەفتەر نازک خەیاڵات
٢٥. خوەرشێدەکەی بورج مەلاحەت سپیهر
٢٦. دانا وە ئەسرار عیجز و نیازم
٢٧. دووکەڵ قلیان وەش نەفەسێوەن
٢٨. دڵە دیارەن بێقەرارەنی
٢٩. دیدەم ئینتیزار پا و پاڵای تۆشەن
٣٠. سا چۆن دڵ وە شاد دڵشاد نەبۆ شاد
٣١. ساقی سا وە یاد ئێمە و هام فەردان
٣٢. سەدای های هیلال ڕۆزەدارانەن
٣٣. سەراپای ئازام ئێسک و مەغز و پۆس
٣٤. سەرمەودای قەڵەم حەکاکەکەی عەشق
٣٥. شەوق شادی نۆ شەوق شادی نۆ
٣٦. فیدای دیدەت بام وە بێ مەی مەستەن
٣٧. قوربان چەم چەمش وە تۆ نە کەفتەن
٣٨. لاونامەوە
٣٩. لەب وە خەندەوە چەم وە نیگاوە
٤٠. ما زرنگەی زەنگ سەرقەتار مەیۆ
٤١. من خۆ خەفەت جفت چەفتەن قامەتم
٤٢. مەیۆم جە دەروون
٤٣. وادەی ئارەزووی دیدەن جەمین گوڵ
٤٤. وە نیم نیگای عەین جە پێوارەوە
٤٥. چون بەندە بەو بەند ئیخلاسی بەندەن
٤٦. چەخ چەپ چەنیم ڕاس بەستەن کەڵەک
٤٧. کورەی دڵ چمان جۆشش وەردەوە
٤٨. گۆیا جەلای وێت ئینە خاست کەرد
٤٩. گەرمی دەرد قامەت کەردەن وە کاهێ
٥٠. هەتینەی فیراق تەن کەردەن وە سیم
٥١. یادم نمەشی جە گەردین حاڵدا
٥٢. یەئجووج خەیاڵ گێرتەن قەڵای هۆش
٥٣. خەیاڵ شادی ڕۆی بەزم ڕەمەزان
٥٤. دیسان دەس چەرخ هەم ها نە کاردا
٥٥. زرنگەی سەرپارچەی بەرمورد چناخ
٥٦. سیم قەڵب قەلب جۆش کوورەی حاڵ
٥٧. لەرزەی دڵ جە شەوق پێکان پەیکان
٥٨. کوولەکەی کەللەم پەی شکار خەم
٥٩. گردکار چەرخەن چەرخش چەمەر بۆ